Mytí
opakovaně použitelných
obalů

Provozujeme mycí centra WELL PACK v České republice, Rakousku, Německu, Řecku, Maďarsku, Rumunsku, Polsku a Rusku. Ročně umyjeme více než 180.000.000 kusů různých typů obalů.

NAŠE TECHNOLOGIE MYTÍ
KDE PŮSOBÍME
Otevřeme pro Vás mycí centrum ve Vaší zemi, tam, kde ho potřebujete

V případě dlouhodobé spolupráce jsme připraveni vybudovat mycí centrum v lokalitě dle potřeb zákazníka nebo provozovat již existující provozy, mycí linky, převzít stávající zaměstnance, a to i v zemích, kde naše služby aktuálně neposkytujeme.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Technologie mytí

Zajišťujeme strojové mytí opakovaně použitelných obalů a palet na různých typech mycích linek, od manuálně obsluhovaných po plně automatické linky s vysokou hodinovou kapacitou. Vedle strojového mytí provádíme i ruční mytí vysokotlakými čističi a vyvíjíme vlastní metody a postupy pro čištění silně znečištěných obalů.

Speciální čištění

  • Kartáč se stlačeným vzduchem pro odstranění odolných štítků
  • Odstraňování odolných štítků kartáčem
  • Ruční odstraňování odolných štítků
  • Odstředivé sušení
  • Návrh, vývoj a implementace mycí technologie dle požadavků klienta

Rozsah, kvalita, bezpečnost

Klíčová je pro nás vysoká kvalita a bezpečnost. Veškeré procesy v našich centrech odpovídají normám ISO 9.000, ISO 14.000 a ISO 22.000, dodržujeme zásady a principy norem HACCP. Dbáme zásad bezpečnosti práce (Zero Harm Policy) a chováme se ohleduplně k životnímu prostředí.

quality

Bezpečnostní prvky

  • Prvky zajišťující bezpečnost práce na místě
  • Bezpečnostní modrá světla na vysokozdvižných vozících, bezpečnostní oranžový maják, pípání v případě couvání
  • HACCP & pravidla bezpečnosti práce

Případové studie

TYPY OBALŮ